A MOFT története

A Magyarországi Fájdalom Társaság megalapítása és eddigi mûködése

 

A Magyarországi Fájdalom Társaság (MOFT) 1996. januárban alakult meg. A tagok által elfogadott Mûködési Szabályzatot a Fõvárosi Bíróság jogilag elfogadta és a Társaságot hivatalosan is bejegyezte.

 

 

 

A MOFT elsõ vezetôsége:

Elnök: Dr. Embey-Isztin Dezsô

Leendô elnök: Prof. Dr. Vécsei László

Titkár: Dr. Tajti János

Pénztáros: Dr. Fábián Mária

Prof. Dr. Csillik Bertalan

Dr. Fazekas Gábor

Dr. Genti György

Dr. Vimláti László

 

Ellenôrzô Bizottság:

Dr. Komoly Sámuel

Dr. Mészáros István

Prof. Dr. Szolcsányi János

 

A MOFT céljait és mûködését a tagok által elfogadott Mûködési Szabályzat rögzíti, melynek szakmai kidolgozását Dr. Embey-Isztin Dezsô, Prof. Dr. Vécsei László és Dr. Tajti János végezte. A legfontosabb célkitûzés egy asztalhoz ültetni a fájdalommal foglalkozó elméleti (anatómia, idegélettan, farmakológia) és gyakorlati (neurológia, idegsebészet, reumatológia, aneszteziológia, ortopédia, szájsebészet, gyermekgyógyászat, házi orvos) szakembereket. Egy új társaság megalakulásakor mindig felvetôdik: mi az indoka, hiszen már eddig is nagyon sok bejegyzett orvosi társaság mûködik. Biztosan azért erôltetik, mert valaki vagy valakik tisztségekre pályáznak. A Nemzetközi Fájdalom Társaság (IASP) 25 éves fennállása is meggyôzôen igazolja, hogy a fájdalom elméleti és klinikai területein kizárólag a multidiszciplináris együttmûködés képes eredményeket produkálni és ebben a szellemben született meg az MOFT is. A MOFT magját a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság (MAITT) keretében mûködô Analgézia Szekció képezte, amelynek a vezetôje Dr. Embey-Isztin Dezsô volt. Az Analgézia Szekció vezetôje kezdettôl fogva arra törekedett, hogy a munkába a társszakmákat és azok vezetô szakembereit bevonja.

 

1996: A szervezôdô MOFT elsô kerekasztal konferenciáját 1996-ban tartotta Budapesten, a HIETE-n.

 

Az ülésen megvitatásra került a postherpeses neuralgia kezelése (Dr. Tajti János, Dr. Szok Délia, Prof. Dr. Vécsei László, SZOTE Neurológiai Klinika) és a thalamotomia szerepe a fájdalomcsillapításban. (Dr. Balás István, Prof. Dr. Dóczi Tamás, POTE Idegsebészeti Klinika).

 

1997: A MOFT elsô nagyobb tudományos ülését 1997. októberében tartotta a HIETE-n.

 

Az ülésen a fájdalommal kapcsolatos elméleti kutatásokról a legkiválóbb hazai szakemberek számoltak be: Prof. Székely, Prof. Csillik, Prof. Szolcsányi, Prof. Jancsó (anatómia és farmakológia). A klinikai elôadásokat Dr. Kepplinger, Prof. Vécsei, Dr. Genti és Dr. Embey-Isztin tartották.

 

1998: A MOFT évi tudományos ülését Siófokon tartottuk október 16-17-én.

 

A meghívott külföldi elôadók: Nevenka Krcevski Skvarc M. D. President of Slovenian Association for Pain Management, Berthold Kepplinger M. D. Head of Department of Neurology, Amstetten-Mauer, Ausztria és Pertti Panula M. D. Turku, Finnország voltak. A hazai meghívott elôadók a csontfájdalom (Dr. Nemeskéri Csaba, Prof. Dr. Sárvári András, Dr. Szakolczai István, Dr. Embey-Isztin Dezsô), valamint a fájdalom idegsebészeti vonatkozásait (Prof. Dr. Bodosi Mihály, Dr. Dobai József, Prof. Dr. Dóczi Tamás, Prof. dr. Nyáry István, Dr. Szabó Sándor, moderátor: Dr. Embey- Isztin Dezsô) vitatták meg.

 

1999: A MOFT évi tudományos ülését ismét Siófokon tartotta meg október 15-16-án.

 

Két fô témát tárgyaltunk meghívott elôadókkal: Neuropathiás fájdalom (Prof. Dr. Szolcsányi János, Prof. Dr. Czopf József, Dr. Váradi Péter és mtsai, Dr. Bánk József) és égési fájdalom (Dr. Gorove László, Dr. Halmi Csaba, Dr. Ágoston Zsuzsa, Dr. Kapitány Klára).

 

A Janssen-Cilag támogatásával a fájdalom ambulanciák szervezési kérdéseit is megvitattuk áttekintve a jelenlegi hazai viszonyokat.

 

1999. Õszén megtartott közgyûlésen az alábbi vezetôséget választottuk meg a következô 3 évre:

 

Elnök: Prof. Dr. Vécsei László

Leköszönô elnök: Dr. Embey-Isztin Dezsô

Leendô elnök: Prof. Dr. Szolcsányi János

Pénztáros: Dr. Fábián Mária

Titkár: Dr. Fazekas Gábor

Prof. Dr. Csillik Bertalan

Dr. Genti György

Dr. Horváth J. Attila

Dr. Tajti János

 

2000. A MOFT évi tudományos ülését Siófokon, az Ezüstpart Szállóban tartotta október 13-14-én.

 

Gerincoszlop eredetû fájdalom és daganatos megbetegedéseknél jelentkezô fájdalom, valamint poszter szekció szabadon választott témában. A fôtémához kapcsolódó elôadásokat meghívott elôadók tartották.

 

2001. A MOFT évi tudományos ülését Siófokon, az Ezüstpart Szállóban tartotta október 19-20-án.

 

A fõ témánk a reumás eredetû fájdalom volt ( Dr. Bálint, dr Apáthy, dr Brender, dr Genti, dr Péntek Márta)

 

2002. A MOFT évi tudományos ülését Siófokon, az Ezüstpart Szállóban tartotta október 18-19-én.

 

Fõ témánk : fájdalom csillapítás gyerekkorban és a fájdalom ambulanciák bemutatkozása volt.

 

2002.-ben megtartott tisztújító közgyûlés során az alábbi vezetõséget választottuk meg:

 

Elnök Prof. Dr. SZOLCSÁNYI JÁNOS Prof.

Leköszönõ elnök Dr. VÉCSEI LÁSZLÓ

Leendô elnök Dr. HORVÁTH J. ATTILA

Titkár Dr. FAZEKAS GÁBOR

Pénztáros Dr. FÁBIÁN MÁRIA 

Dr. GENTI GYÖRGY

Prof. Dr. CSILLIK BERTALAN 

Dr. EMBEY-ISZTIN DEZSÔ

Dr. TAJTI JÁNOS

 

2003. A MOFT évi tudományos ülését Siófokon, az Ezüstpart Szállóban tartotta október 17-18-án.

 

Fõ témánk : o Alsó végtagi fájdalom és o Fájdalom ambulanciák mûködésének feltételei

 

2004. A MOFT évi tudományos ülését Siófokon, az Ezüstpart Szállóban tartotta október 15-16-án.

 

Fõ témánk: 

Hasi fájdalom ( Dr. Embey-Isztin Dezsô, Dr. Köves István, Dr. Gödény Mária, Dr. Borsodi Mariann) Fájdalomcsillapítás az anaesthesiológiában (Dr. Horváth J. Attila, Dr. Tagányi Károly, Dr. Bátai István, Dr. Márton Sándor) Neuropathia (Prof. Dr. Vécsei László, Keresztes K., Prof. Dr. Kempler P. ,Dr. Beniczky S., Dr. Tajti J)

 

2005. A MOFT évi tudományos ülését Siófokon, a Magisztern Szállóban tartotta október 21-22-én. 

 

Fõ témáink :

Kismedencei fájdalom: (Dr. Embey-Isztin Dezsô, Dr. Patkós Péter Ph.D. Dr. Tóth László Ph.D. , Dr. Pánovics József Ph.D. )

 

Megtartott tisztújító közgyülésen az alábbi vezetõséget választottuk meg:

 

A leendõ elnök: prof. Dr. Komoly Sámuel

Elnök: J. Horváth Attila

Leköszönõ elnök:Prof. Dr. Szolcsányi János

Vezetõségi tagok: Dr. Budai Erika

Dr. Fábián Mária Pénztáros

Dr. Fazekas Gábor Titkár

Dr. Molnár István

Dr. Szok Délia

Dr. Tajti János

Felügyelõ bizottság:

Dr. Ezer Erzsébet

Dr. Genti György 

Dr. Kiss Gábor

 

Megújulva folytatjuk munkánkat.

 

A MOFT-nek jelenleg megközelítôleg 240 tagja van. A Mûködési Szabályzat értelmében új tagok felvételére évente egy alkalommal kerülhet sor, az éves tudományos ülés alatt. A tagdíj jelképes: évi 2000 Ft, nyugdíjasoknak és 35 éven aluliaknak 1000 Ft.

 

Nemzetközi kitekintés

 

Mivel az MOFT szorosan együttmûködik a IASP-vel (hiszen már annak jogelôdje az Analgézia Szekció 1993-tól teljes jogú tagjaként mûködött), a IASP-rôl és annak európai szervezetérôl az European Federation of IASP Chapters (EFIC) is megemlékezünk röviden:

 

Az IASP 1973-ban alakult meg Prof. J. Bonica olasz származású, az USA-ban élô aneszteziológus kezdeményezésére.

 

A Nemzetközi Fájdalom Társaság vagy pontosabb fordításban a Fájdalom Tanulmányozásának Nemzetközi Társasága (International Association for the Study of Pain, IASP) sikeres tevékenységét nem csupán a háromévente több ezer résztvevôvel megrendezésre kerülô tudományos világkongresszusai és könyvsorozatai, valamint a magas impakt faktorú folyóirata, a Pain bizonyítja, hanem mozgósító ereje is a fájdalom leküzdése céljából. Jól tükrözi ezt Ronald Melzacknak, az IASP elnökeként megtartott plenáris megnyitó elôadásának a címe, mely 1987-ben Hamburgban az IASP 5. világkongresszusán hangzott el: "The tragedy of needless pain: a call for social action".

 

Ebben a felrázó erejû elôadásban, mely nyomtatásban is megjelent az opioidok alkalmazásától való indokolatlan félelem tarthatatlan gyakorlatát támasztotta alá tudományos adatokkal és érvekkel. Ma már statisztikai adatokkal is igazolható, hogy a felhívás eredményes volt. A fájdalom elleni küzdelem alapkutatási felfedezésekkel, gyógyszerfejlesztésekkel, fájdalomcsillapító eljárások kidolgozásával, az algológiai orvosképzés, nôvér képzés kiterjesztésével, a betegek felvilágosításával, a korlátozó egészségügyi szabályok kiküszöbölésével egyaránt lényeges elemét képezi az IASP-nek és így a hazai, Magyarországi Fájdalom Társaságnak. A krónikus fájdalom a népesség egyre szélesebb körének életminôségét rontja súlyosan. A tartós patológiás fájdalom legújabb alapkutatási eredmények alapján hatásmechanizmusában az akut fájdalomtól eltérô jellegzetességgel bír. Ezen a téren a terápiás lehetôségek korlátozott volta tette szükségessé, hogy az EFIC összehangolt cselekvési programot indítson el. 2001-ben David Niv akkori elnök kezdeményezte a Europe Against Pain deklaráció kidolgozását, mely programhoz az IUPS is csatlakozott. "Declaration on Chronic Pain as a Major Healthcare Problem, a Disease in its Own Right" állásfoglalás több nyelvû, és így magyarra is lefordított anyagát az EFIC-hez tartozó 27 Fájdalom Társaság nevében közösen juttattuk el az Európai Parlamenthez.

 

További kezdeményezése volt az EFIC vezetôségének a "Fájdalom elleni hét" évenkénti meghirdetése a közvélemény - beleértve a szakmai közvéleményt és a döntéshozókat - tájékoztatása céljából. Társaságunk vezetôsége tudományos üléseinek programját mindig is a fent meghirdetett elvekkel megegyezôen állította össze. A "Europe Against Pain" kezdményezés további lehetôségeket nyit arra, hogy hazánkban is éljünk a fájdalom elleni küzdelem mind hatékonyabb alkalmazásával, a kutatási, oktatási és gyógyítási feltételrendszer biztosításával.

 

A IASP hivatalos lapja a PAIN havonta jelenik meg. A MOFT a IASP teljes jogú tagja. Magyarországot a Committee of Presidents of Chapters-ben a mindenkori elnök illetve az elnök megbízottja képviseli. Az IASP tagság alapfeltétele, hogy a jelölt a saját országában mûködô fájdalom társaságnak rendes tagja legyen. A minimális tagsági díj évi 40 USD, ezért a tag az IASP összes kiadványait megkapja, kivéve a PAIN folyóiratot (utóbbiért az éves tagsági díj min. 110 USD).

 

Az IASP európai szervezete, az EFIC a 7. világkongresszus alatt Párizsban alakult meg 1993-ban. Az alapító tagok között ott volt Dr. Embey-Isztin Dezsô is. Az EFIC is háromévenként tart kongresszusokat: (1994-ben Verona, 1997-ben Barcelona, 2000.-ben Nizza) EFIC évente négy alkalommal ad ki Newsletter-t, valamint elindította a barcelonai kongresszuson a saját tudományos folyóiratát European Journal of Pain címmel, amely negyedévente jelenik meg. Kedvezményes elôfizetési díja magyaroknak 30 angol font (114 font helyett). Az EFIC tagságnak csak egy feltétele van, a jelöltnek a saját országában fájdalom társasági tagnak kell lennie.

 

 

Összeálította: Dr. Fábián Mária