logo

A JELÖLÉS MENETE A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG
TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÉRE
(Közgyűlés időpontja: Szeged, 2021. november 5.)

 

 

I. A JELÖLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
A SARS COVID-19 pandémia miatti vészhelyzet nem tette lehetővé a MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG (MOFT) 2020. novemberében esedékes tisztújító közgyűlésének összehívását. A MOFT vezetősége a 2021. február 24-i online vezetőségi ülésen értékelte a kialakult helyzetet, tanácskozott a Társaság jogászával, és azt a határozatot hozta, hogy a jelenlegi vezetőség folytassa munkáját a 2021-es tisztújító közgyűlésig.

A korábban, a 2020-2023. időszakra megválasztott jelenlegi elnök, dr. Erőss Loránd ugyanezen a vezetőségi ülésen jelezte, hogy egyéb vezető feladatai miatt sajnos nem tudja a MOFT elnöki feladatait a jelzett időszakban ellátni.

Mivel a Társaságnak kötelezettségei vannak, s az elnök személye ennek egyik alapfeltétele, a vezetőség felkérte az előző elnököt, dr. Szok Déliát, hogy feladatát még egy évig lássa el. dr. Szok Délia a felkérést elvállalta, s ez biztosította a Társaság működésének folytonosságát.

A fentiekből következik, hogy a 2021. november 5-i tisztújító közgyűlésen két elnököt, egy új vezetőséget és egy új Felügyelő Bizottságot kell választanunk. A Társaság vezetősége 9 tagú, de az előző, a jelenlegi és a jövőbeni elnök automatikusan a tagja a vezetőségnek, ezért vezetőségi tagnak további 6 főt kell majd választani, valamint 3 fős Felügyelő Bizottságot

VÁLASZTÁS a Magyarországi Fájdalom Társaság közgyűlésén:
• jelenlegi elnökre (2021-2024)
• jövőbeni elnökre (2024-2027)
• új vezetőség tagjaira (2021-2024)
• Felügyelő Bizottságra (2021-2024)

JELÖLÉS:
• elnökre: 2 fő
• vezetőségi tagokra: 6 fő
• Felügyelő Bizottságra: 3 fő

FONTOS! Ennél kevesebb vagy ennél több jelölés is adható, de mindig meg kell határozni a jelölőnek, hogy mely feladatra jelöli a jelöltet.

A vezetőség ezen a vezetőségi ülésen megválasztotta a 3 tagú Jelölő Bizottságot is a jelölés lebonyolítására, akik vállalták ezt a feladatot:
• dr. Budai Erika (elnök)
• dr. Császár-Nagy Noémi
• dr. Csikós Ágnes

II. A JELÖLÉS MENETE
1. A MOFT minden aktív tagja jelölhet és jelölhető.

2. Aktív az a tag, akinek nincs visszamenőlegesen tagdíjhátraléka, és az Alapszabályban rögzített határidőn belül befizette a 2021-es tagdíjat.

3. Ezenkívül a MOFT-nak csak az lehet az aktív tagja, aki a jogszabályban előírt módon a GDPR feltételeket elfogadta. (Erre a Társaság weblapjára https://fajdalom-tarsasag.hu való személyes belépés után van lehetőség.)

4. Az elnökök, a vezetőség és a Felügyelő Bizottság tagjainak személyére külön kell jelölni. A választás során meg nem választott elnök jelöltek automatikusan felkerülnek a vezetőségi szavazó listára, a meg nem választott vezetőségi tagok pedig a Felügyelő Bizottság tagjainak szavaó listájára.

5. A jelöltek számában nincs számbeli korlátozás, azaz egy aktív MOFT tag, annyi jelölést küldhet el, amennyit szeretne.

6. Már egy jelölés is elég, a jelölések száma nem befolyásolja a jelölő listára kerülést.

7. A jelöléseket jeloles@fajdalom-tarsasag.hu email címre lehet elküldeni. A jelöléskor meg kell adni a jelölő nevét is. (Ez alapján ellenőrizzük tagsága állapotát, s ha aktív tag, akkor a jelölt személyekét is. Ha tagsága nem aktív, jelölését nem vesszük figyelembe).

8. A jelölteket a Jelölő Bizottság szóban vagy írásban megkeresi, s tájékoztatja a jelölés tényéről. Ha a jelölt elfogadja a jelölést, neve felkerül a jelölő listára, ami majd a későbbi szavazólap lesz.

9. Az írásban történő jelölés határideje: 2021.október 20.

10. A Közgyűlésen lehet személyesen, szóban is jelölni, de a jelöltnek abban az esetben is el kell fogadnia a jelölését, tehát jelen kell lennie vagy írásban kell nyilatkoznia a jelölés elfogadásáról.

MOFT Jelölő Bizottság

X

Elfelejtetted a jelszavadat?

Csatlakozz hozzánk!